Scrapworkshop: van ongewenste troep maken we mooie kunstwerken!

Bij onze scrapworkshop gaan we aan de slag met oude of kapotte apparaten en ontdekken we hoe die apparaten er van de binnenkant uitzien. Printplaatjes, magneten, luidsprekers, kabels, transistoren: je staat er van te kijken wat er allemaal uit huis- tuin- en keukenspullen tevoorschijn komt! Met die onderdelen maken we dan nieuwe creaties. Wist je dat je van een radio een coole robot kan maken? En dat je van een waterkoker een super schattig konijntje kunt bouwen? Tijdens de workshop leer je allerlei tangen, schroevendraaiers en lijmpistolen juist gebruiken. We bieden de workshop “Scrap!” aan op het niveau van de groep, waardoor hij geschikt is voor groep 3 tot en met groep 8.

Leerdoelen van deze workshop:

 • De kinderen bespreken de verschillende constructies die gebruikt zijn bij de montage van het apparaat.
 • De kinderen ondervinden welk gereedschap het meest geschikt is voor demontage van een bepaald onderdeel.
 • De kinderen proberen de functies van de onderdelen in het apparaat te verklaren en krijgen hier uitleg over.
 • De kinderen maken van de onderdelen nieuwe creaties en mogen deze mee naar huis nemen.

Bij de totstandkoming van deze workshop is uitgegaan van de volgende kerndoelen:

 • Kerndoel 42: “De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.”
 • Kerndoel 44: “De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.”
 • Kerndoel 45: “De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.”
 • Kerndoel 55: “De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.”

Greenscreenworkshop: De Ster in je eigen film!

Wat is een greenscreen en hoe werkt zo’n ding eigenlijk? En waarom is zo’n scherm altijd blauw of groen en wordt er nooit een rood of een geel scherm gebruikt? Hoe gebruiken filmstudios special effects? Ook films zijn techniek!
Bij deze workshop komt ook een hele hoop creativiteit kijken: je gaat namelijk zélf een script bedenken. Ook kunnen we samen een journaal gaan maken. Als je daar interesse in hebt, kun je dit laten weten bij opmerkingen op het reserveringsformulier.

We bieden onze greenscreenworkshop aan op het niveau van de groep, waardoor hij geschikt is voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8.

Leerdoelen:

 • De kinderen kunnen uitleggen hoe een greenscreen werkt.
 • De kinderen leren wat een narratieve structuur is en hoe zij dit kunnen toepassen om zelf verhalen te verzinnen.
 • De kinderen maken kennis met de verschillende rollen en verantwoordelijkheden die komen kijken bij het maken van een film en kunnen deze benoemen (regisseren, acteren, script schrijven, special effects, kostuums en props, editors etc.).
 • De kinderen kunnen uitleggen hoe het creeëren van een film in z’n werk gaat en welke stadia in het proces doorlopen worden.
 • De kinderen ondervinden het belang van goede communicatie bij de totstandkoming van een groepsproduct en kunnen dit uitleggen.

Bij de totstandkoming van deze workshop is uitgegaan van de volgende kerndoelen:

 • Kerndoel 5: “De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.”
 • Kerndoel 44: “De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.”
 • Kerndoel 54: “De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.”
 • Kerndoel 55: “De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.”

Raketschietworkshop

Vliegen: zo lang als de mens bestaat is ze er door gefascineerd. Volgens de legende bouwde meesteruitvinder Deadalus vleugels voor zijn zoon Icarus. Icarus werd hoogmoedig, vloog te dicht bij de zon en stortte neer. Voor vele generaties daarna leek vliegen een onbereikbare droom. Na de uitvinding van de stoommachine ging het hard. Tegenwoordig vliegen we de hele wereld over, zijn er permanent mensen in de ruimte en fantaseren we over de eerste mensen op mars. In deze spectaculaire workshop onderzoeken we met experimenten over luchtdruk, aerodynamica en het nabootsen van een verbrandingsmotor hoe dat in zijn werk gaat; vliegen. Van gerecycled materiaal zoals PET-flessen en oude tennisballen bouwen we vervolgens onze eigen raketten, die jullie zelf met hoge druk dwars door de Spoorzone mogen schieten! Welk groepje komt het verst?

LET OP! Voor deze workshop vragen we de klas per leerling één petfles mee te nemen. Voor €10,- kunnen wij voor petflessen voor alle kinderen zorgen.

Bij de totstandkoming van deze workshop is uitgegaan van de volgende kerndoelen:
Kerndoel 42: “De leerlingen leren onderzoek doen naar materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.”
Kerndoel 44: “De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.”
Kerndoel 45: “De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.”
Kerndoel 55: “De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.”

Leerdoelen:

De leerling kan vertellen hoe het mogelijk is dat een raket kan vliegen.
De leerling kan uitleggen op welke manier zwaartekracht en luchtweerstand uitwerken op de raket die hij/zij gaat bouwen.
De leerling verwerkt de besproken theorie over aerodynamica en zwaartepunt in het ontwerp van zijn/haar raket en kan de gemaakte keuzes verantwoorden.

De leerling bouwt van PET-flessen, een tennisbal, ducktape en karton een raket die gelanceerd kan worden middels de compressor.
De leerling neemt deel aan de reflectie na afloop van het lanceren en kan verwoorden waarom bepaalde raketten verder kwamen dan andere.

 

MicroBits: Leren programmeren workshop

In deze workshop maken we kennis met de Micro:Bit. De Micro:Bit is een kleine programmeerbare computer, ontwikkeld door onder meer Microsoft en de BBC, om kinderen kennis te laten maken met programmeren. Tijdens deze cursus leer je de basis van het coderen door leuke opdrachten uit te voeren. Na de workshop wordt het duidelijk dat iedereen kan leren programmeren en zul je zien dat de mogelijkheden net zo eindeloos zijn als je eigen creativiteit!

Kerndoelen
23: De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.
33: De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.
42: De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

45: De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

Leerdoelen
De leerling voert, na klassikale instructie, de opdrachten uit van “ontdekken 1: hoe heet jij?”.
De leerling kan de door hem/haar gemaakte codes downloaden en op de Micro:Bit zetten.
De leerling kiest zelf opdrachten uit om zelfstandig mee aan de slag te gaan en voert deze uit zoals ze op de werkbladen staan.
De leerling kan een antwoord formuleren op de vragen die op de werkbladen staan (de vragen die beantwoord moeten worden zijn aangegeven met een illustratie van tandwielen)

 

Scheikundelaboratorium workshop

Welkom is ons laboratorium! Door zelf proefjes uit te voeren en te kijken naar de spannende demonstraties van de professor, leer je over stoffen en scheikundige reacties. Zet een veleigheidsbril op en trek een labjas aan, want we gaan er flink op los experimenteren!

Kerndoelen:

41: De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.
42: De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

 

Leerdoelen:

De leerling kan een definitie geven van het begrip “scheikunde”.
De leerling kan een definitie geven van het begrip “scheikundige reactie”.
De leerling vertelt klassikaal zijn verwachtingen voorafgaand aan het uitvoeren van een proef.
De leerling verklaart in eigen woorden wat er gebeurd is tijdens een proef.

 

Ons workshopaanbod blijven we verbreden, waardoor we vaak ook workshops aanbieden die niet in de brochure staan maar die u ook zou kunnen volgen. We staan er ook altijd voor open om onze workshops aan te passen op de onderwerpen en thema’s waar uw klas op dat moment mee bezig is, zodat we goed kunnen aansluiten op uw lesprogramma en daar een uitbreiding van kunnen zijn. Neem dus vooral contact met ons op voorafgaand aan uw bezoek!

Pin It on Pinterest