Selecteer een pagina

Workshop Greenscreen

Wat is een Green screen en hoe werkt zo’n scherm eigenlijk? Waarom is zo’n scherm altijd blauw of groen en wordt er nooit een rood of een geel scherm gebruikt? Hoe gebruiken filmstudio’s special effects? Ook films zijn techniek!
Deze workshop laat zien wat je kunt doen met techniek en is daarnaast gericht op rolverdeling en samenwerking. Leerlingen gaan direct aan de slag met de techniek of eerst zélf een script bedenken: een kort verhaal of een journaal. Daarna rollen verdelen, oefenen, opnemen, achtergrond aanpassen en het resultaat bekijken natuurlijk! Er zijn verkleedkleren en attributen aanwezig om de film nog echter te laten lijken. Succes verzekerd!

We bieden onze greenscreenworkshop aan op het niveau van de groep, waardoor hij geschikt is voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8. Maximaal 15 leerlingen per workshop, bovenbouw max. 20 leerlingen.

 

Leerdoelen:
  • De kinderen kunnen uitleggen hoe een greenscreen werkt.
  • De kinderen leren wat een narratieve structuur is en hoe zij dit kunnen toepassen om zelf verhalen te verzinnen.
  • De kinderen maken kennis met de verschillende rollen en verantwoordelijkheden die komen kijken bij het maken van een film en kunnen deze benoemen (regisseren, acteren, script schrijven, special effects, kostuums en props, editors etc.).
  • De kinderen kunnen uitleggen hoe het creeëren van een film in z’n werk gaat en welke stadia in het proces doorlopen worden.
  • De kinderen ondervinden het belang van goede communicatie bij de totstandkoming van een groepsproduct en kunnen dit uitleggen.
Kerndoelen primair onderwijs
  • Kerndoel 5: “De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.”
  • Kerndoel 44: “De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.”
  • Kerndoel 54: “De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.”
  • Kerndoel 55: “De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.”