Selecteer een pagina

Programmeren met de Micro:bit

Digitaal denken en digitaal werken is structureel onderdeel van onze samenleving en daarom is het zo belangrijk leerlingen meer te laten ervaren dan hun tablet of het digibord.
De Micro:bit is een computertje met programmeerbare knopjes, lampjes, een kompas en Bluetooth. Ook kun je er allerlei andere apparaten aan koppelen, zoals lichtsensoren of motortjes. Het is ontwikkeld om kinderen kennis te laten maken met programmeren. Tijdens deze workshop leren de leerlingen de basis van het coderen: ze sturen een zelfgeschreven code draadloos naar het computertje en kunnen meteen testen of wat ze hebben bedacht ook echt werkt.

 

Leerdoelen
  • De leerling voert, na klassikale instructie, de opdrachten uit van “ontdekken 1: hoe heet jij?”.
  • De leerling kan de door hem/haar gemaakte codes downloaden en op de Micro:Bit zetten.
  • De leerling kiest zelf opdrachten uit om zelfstandig mee aan de slag te gaan en voert deze uit zoals ze op de werkbladen staan.
  • De leerling kan een antwoord formuleren op de vragen die op de werkbladen staan (de vragen die beantwoord moeten worden zijn aangegeven met een illustratie van tandwielen)
Kerndoelen primair onderwijs:
  • 23: De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.
  • 33: De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.
  • 42: De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
  • 45: De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.