Selecteer een pagina

Podcast maken

“Het lijkt net alsof je in een studio zit!”

Podcasten is een manier van audio die de laatste jaren enorm is gegroeid. Niet alleen voor volwassenen maar ook voor kinderen is er steeds meer aanbod. Er komt veel techniek bij kijken, wat enorm leuk is om te ontdekken. Bij de workshop Podcast maken komen de volgende vragen aan de orde:

 • Wat is een Podcast eigenlijk?
 • Waarin verschilt een Podcast van de radio?
 • Hoe maak je een Podcast en wat hebben we daarbij  nodig?
 • Wat zijn geschikte onderwerpen voor een Podcast?

We luisteren naar een paar voorbeelden en gaan vervolgens met de hele klas 1 podcast maken bestaande uit verschillende items.

Waar kun je aan denken?
Een podcast bestaat uit meerdere onderdelen, bijvoorbeeld een debat of interview afgewisseld met een commercial. Of wat dacht je van een moppenrubriek. In groepjes gaan de leerlingen aan de slag met het maken van een van deze items. Dat is veel werk: wat ga je precies zeggen of vragen? En wil je er een muziekje of andere geluiden onder zetten? Na afloop krijgt de school de podcast toegestuurd!

We laten in 1,5 uur de leerlingen proeven hoe het is om een podcast te maken. Maar een volledige podcast in elkaar zetten, daar is de tijd te kort voor. Het is dus belangrijk om te weten wat je kunt verwachten. De leerlingen die deze workshop hebben gevolgd zijn erg enthousiast!

“Leuk, je kunt iedereen aan de tand voelen!”

“Het is grappig om jezelf te horen.”


Kerndoelen
01 De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
44 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.

Leerdoelen

 • De leerlingen maken kennis met het maken van een podcast. 
 • De leerlingen leren welke materialen je nodig hebt voor het maken van een podcast. 
 • De leerlingen ervaren hoe het is om je eigen stem te horen en op te nemen.
 • De leerlingen leren zich in te leven in een doelgroep.
 • De leerlingen leren intonatie/emotie te gebruiken.
 • De leerlingen leren hoe je een onderdeel van een podcast kunt maken.
 • De leerlingen leren taken verdelen/samenwerking/afstemming/planning