Selecteer een pagina

Blog: Zelf onderzoeken is goed voor de motivatie

Mill Hill College start nieuw thema op onze locatie

Chaira Koerse is mentor en coach van de 2e jaars leerlingen van Mill Hill College Team X. Op 29 maart bezochten de leerlingen onze locatie voor het volgen van twee workshops: Lego We Do (programmeren van een racerobot) en Raket schieten (over luchtdruk en weerstand). Wat zijn hun ervaringen?

Handen, hoofd en hart
Chaira: “De activiteiten bij Ontdekstation013 zijn heel interessant en sluiten goed aan bij ons onderwijsconcept. Leerlingen leren onder andere door in de praktijk bezig te zijn. Wij werken met thema’s en bij ieder thema zijn er hand-, hoofd-, en hartopdrachten. Met de handopdracht gaan ze zelf creatief aan de slag, een hoofdopdracht is vaak theoretisch, en bij een hartopdracht gaat het om meningsvorming. Ik zie bij Ontdekstation013 dat de leerlingen tijdens de workshops heel gemotiveerd met hun handen bezig zijn.”

Team-X
In een Team-X klas zitten leerlingen met een mavo-, havo- en vwo-advies bij elkaar in de klas. Iedereen werkt op zijn of haar eigen niveau. Het onderwijs van Team-X is feedbackgericht. Leerlingen krijgen geen cijfers, maar ontvangen woordbeoordelingen. Hierdoor weten leerlingen waar ze goed in zijn en wat hun verbeterpunten zijn. Ook staan de vaardigheden samenwerken, reflecteren, onderzoeken, plannen en verantwoordelijkheid nemen centraal. Dat past heel goed bij de aanpak van Ontdeksation013.

Het lesprogramma voor een Team-X klas wordt aangeboden via thema’s. Voor de tweedejaars zijn de thema’s: Je lijf, Transport, Op reis en Goede tijden, slechte tijden.
Chiara: “Ontdekstation013 is ideaal om in te zetten tijdens de kick-off week van een nieuw thema. We zijn in november 2020 ook met de 1e jaars bij jullie geweest, dat is toen ook goed bevallen. We gaan bekijken of we hier meer gestructureerd gebruik van kunnen maken.”

Daar gaan we voor duimen, want ook voor ons is het fijn om een rol te kunnen spelen in deze vernieuwende wijze van onderwijs geven!

Bekijk de superleuke filmpjes op:
https://www.facebook.com/TeamXMillHillcollege

Meer informatie Team X – Mill Hill College op de website:
https://www.millhillcollege.nl/voor-leerlingen/team-x/algemeen-2/