Selecteer een pagina

Huisregels Ontdekstation013

Om een veilige en open sfeer te creëren voor iedereen bij Ontdekstation013 zijn er een aantal huisregels van toepassing bij het betreden van Ontdekstation013

Met betreden van Ontdekstation013 ga je akkoord met deze huisregels.

Algemene regels

 • In Ontdekstation013 zijn de Nederlandse wet en de in Nederland gebruikelijke normen en waarden van toepassing. Baldadigheid, vernieling, geweld, ongewenst meenemen van materialen naar huis, onnodig lawaai of ander ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Meenemen van glas, steekwapens of andere gevaarlijke materialen is niet toegestaan.

Aansprakelijkheid

 • Gebruik maken van Ontdekstation013 en de daarbij behorende materialen en onderdelen is altijd op eigen risico. De directie van Ontdekstation013 is niet aansprakelijk voor schade, letsel en vermissing of diefstal welke tijdens het bezoek aan Ontdekstation013 is ontstaan.
 • De bezoeker van Ontdekstation013 is verplicht de kosten voor schade die is ontstaan in Ontdekstation013 te vergoeden. Ouders/verzorgers/begeleiders zijn verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door minderjarigen.
 • Kinderen tot 16 jaar mogen alleen onder doorlopend toezicht en begeleiding van een volwassene Ontdekstation013 betreden.

Aanwijzingen en instructies

 • Personeel van Ontdekstation013 houdt de veiligheid constant in de gaten. Luister naar hun aanwijzingen.
 • Materialen mogen alleen gebruikt worden voor het doeleinde waar ze voor bedoeld zijn.
 • Het dragen van dichte en stevige schoenen en speelkleding is aangeraden.

Eigen eten en drinken

 • Het is niet toegestaan eigen consumpties te nuttigen.
 • Bezoekers eten en drinken aan de tafels in de horecahoek en niet in de ontdekruimtes.

Roken en verdovende middelen

 • Onder invloed zijn van alcohol en/of verdovende middelen is niet toegestaan.
 • Roken in Ontdekstation013, rondom het gebouw en op het terras van Ontdekstation013 is niet toegestaan.

Cameratoezicht en foto’s

 • Ter bescherming van jouw en onze veiligheid en eigendommen is cameratoezicht aanwezig op het terrein en binnen in Ontdekstation013.
 • Het filmen/fotograferen van bezoekers/personeel is enkel toegestaan als er toestemming voor is gegeven.
 • Het is mogelijk dat er in opdracht van Ontdekstation013 foto’s of opnames worden gemaakt. Ontdekstation013 kan deze foto’s en opnames gebruiken voor promotionele doeleinden. Er wordt altijd vooraf mondelinge toestemming gevraagd aan de persoon in kwestie. Wil je niet gefotografeerd of gefilmd worden tijdens je bezoek? Geef dit dan aan bij een van onze medewerkers.

Dieren

 • (Huis)-dieren worden niet toegestaan (blindengeleidenhond uitgezonderd).

Klachten

 • Klachten achteraf zonder voor aangekondigde melding worden niet in behandeling genomen.

Overtreding van deze huisregels kan leiden tot weigering of tot verwijdering uit Ontdekstation013 of – in bepaalde gevallen – tot aangifte bij de politie. Je hebt daarbij geen recht op restitutie van het entreegeld.

De bedrijfsleiding beslist in alle overige gevallen die niet expliciet in deze huisregels staan vermeld.